Vad innebär att relina avloppet?

Relining av avloppet innebär att förnya ett trasigt eller skadad avloppsledning utan att behöva gräva upp hela ledningen. Det gör vi genom att skjuta in en ny plasttunna inuti den gamla ledningen. Denna tunna har samma dimensioner som den gamla ledningen och fästs fast inuti den med hjälp av ett speciellt lim. På så sätt skapar vi en ny, fungerande ledning inuti den gamla.

Spara pengar

Relining är ett alternativ till ett stambyte, där det senare innebär att vi helt och hållet byter ut den gamla ledningen med en ny. Vid ett stambyte behöver vi gräva upp hela den gamla ledningen och ersätta den med en ny. Det är mer väsentligt dyrare och mer tidskrävande än relining, och det kan också skada omgivande mark och byggnader.

Relining är ett bra val om ledningen inte är alltför skadad eller trasig. Det är också ett bra val om det är svårt att komma åt ledningen, till exempel om den ligger under ett hus eller en väg.

Relining är en mycket effektiv metod för att åtgärda trasiga avloppsledningar, och det är ett bra alternativ till ett stambyte. Det är billigare, mindre tidskrävande och skadar inte omgivningen på samma sätt som ett stambyte. Vill du veta mer, läs mer här.